Products

Rakhat

(002) Molochno - vafelnyi

£1.09
We have 300g in stock.

Rakhat

(003) Shokoladno - vafelnyi

£1.09
We have 4800g in stock.

Red October

(015) Hard toffee "Zolotoy Klyuchik"

£1.09
We have 4300g in stock.

Red October

(017) Lebyodushka

£1.24
We have 7300g in stock.

Slavyanka

(018) Lyovushka soft caramel

£1.05
We have 5700g in stock.

Slavyanka

(020) Lyovushka with toffee

£1.05
We have 6200g in stock.

Akkond

(021) Kapelka Mix

£0.99
We have 1100g in stock.

Slavyanka

(024) Klermon chocolate toffee

£0.99
We have 10700g in stock.

Sweet Nut

(028) Moda Milan

£1.25
We have 700g in stock.

Sweet Nut

(029) Mods Paris

£1.25
We have 3800g in stock.

Sweet Nut

(030) Moda Moscow

£1.25
We have 4400g in stock.

Sweet Nut

(031) Marsianka "Semifredo"

Sold Out
We have 0g in stock.

Sweet Nut

(033) Marsianka "Tiramisu"

£1.15
We have 2200g in stock.

Sweet Nut

(035) Marsianka "Three chocolates"

£1.25
We have 6100g in stock.

Sweet Nut

(036) Marsianka Coco pudding

£1.15
We have 7100g in stock.

Sweet Nut

(037) Marsianka Shock manje

£1.15
We have 7400g in stock.

Sweet Nut

(038) Marsianka Asti

£1.25
We have 2500g in stock.

Slavyanka

(039) "Perezvon" truffles with wafer crumbs

Sold Out
We have 0g in stock.